Producator de echipament pentru testare psihologica
Home          Servicii          Clienți         Conferințe          Despre noi          Contact

 

 

PRODUSELE NOASTRE

Sistemul de testare și evaluare
PSIRUTEVA


PSIRUTEVA este un sistem informatizat de testare și evaluare psihologică specializat pe domeniul transporturilor rutiere. Sistemul oferă posibilitatea organizării rapide de baterii de probe care să vizeze direcționat anumite capacități aptitudinal-atitudinale, în funcție de scopul examinării (selecție sau orientare pe anumite tipuri de transporturi).

Probele psihologice au fost construite după principiul similitudinii prin crearea de imagini și situații caracteristice activității de conducere auto. Astfel: fiecare probă este concepută sub formă de model dinamic alcătuit din itemi a căror rezolvare solicită funcții și procese senzorial-cognitive, mișcări și operații motorii, implicate și în activitatea de conducere auto; s-au creat situații problematice care să inducă stări psihologice- încărcătură emoțională, oboseală nervoasă, anxietate, frustrare- apropiate celor create de situațiile concrete cu care se confruntă un conducator auto; s-a pus accent pe factorii perturbatori care influiențează în mod direct și permanent comportamentul unui conducator auto: alternare de stimuli-semnal, apariție imprevizibilă de semnale, alternare de luminozitate, tempou impus de acțiune.

Dinamismul și dificultatea sarcinii fiecărei probe crează condițiile necesare relevării modului specific al individului de a desfășura o activitate; ca urmare, se obțin informații privind echilibru emoțional și temperamental, tipul de reactivitate constituțional, comportamentul decizional, atitudinea față de risc, gradul de autocontrol. Pentru nuanțarea caracteristicilor comportamentului individual a fost introdus în sistem un chestionar de stres. Fiecare probă oferă atât informație detaliată sub formă de valori brute pe baza căreia se pot clarifica nuanțat cauzele psihologice care au dus la un anumit randament cât și informație prelucrată sub formă de indici și coeficienți care oferă posibilitatea interpretării datelor corelativ sintetic. Valorile corelate sunt transformate în note standard și raportate la un etalon valoric alcătuit din cinci clase normalizate. În urma acestui proces se obține, la finalul examinării psihologice, un profil psihologic grafic care reflectă nivelul de eficiență operativă și rezolutivă atins de persoana examinată.

Sistemul PSIRUTEVA este alcătuit din urmatoarele probe psihologice:

 • Test atenție concentrata și susținută „TACS-RU"
 • Test de coordonare mână-picior, vigilență „RCMV–RU”
 • Test timp reacție simplu „TRS-RU
 • Test timp reacție de discriminare – vigilență „TRD-RU
 • Test timp reacție stimuli complecși – timp reacție la alegere „TRSC-RU”
 • Test de rezistență la oboseală și vigilență – rezistență nervoasă  „ROV-RU
 • Test de percepție a mișării orizontale și vigilență – probă de circulație „PMOV-RU
 • Test de percepție a mișcării circulare și vigilență – reactivitate motorie, apreciere distențe „RMAV-RU
 • Test de transfer analogic – gândire logică „ANALOGIE–RU
 • Test de atenție concentrată și comutativă „TACC–RU
 • Test de memorie topografică „MT-RU
 • Test de coordonare ochi-mână „TUD-RU
 • Test de învățare – memorare „TIM-RU
 • Test de reactivitate motorie „RM-RU
 • Test de vigilență și rezistență la monotonie :VRM-RU
 • Test de reactivitate motorie, atenție distributivă „RCAD-RU
 • Tahisto cu stimuli imagine „TAH-RU
 • Test de evaluare a capacității de adaptare la stres

 


 

Sistemul de testare și evaluare
PSISELTEVA

Sistemul PSISELTEVA este o alternativă informatizată de testare si evaluare psihologică în domeniul psihologiei muncii, selecției, orientării școlare și profesionale. Sistemul este alcatuit din probe psihologice elaborate  atât pentru activitatea de selecție și orientare spre anumite profesii și locuri de muncă cât și pentru determinarea capacităților de integrare și de menținere a eficienței operative și rezolutive în activități profesionale care se desfașoară în condiții de risc și periculozitate.

Sistemul ofera posibilitatea alcătuirii de baterii de probe direcționate spre anumite categori de profesii în funcție de raportul stabilit, în urma analizei locului de muncă, între cerințe, exigențe profesionale - capacități psihologice necesare.

În construcția sistemului s-a avut în vedere că, în majoritatea situațiilor, acesta se adresează unor profesii acționale. Ca urmare, fiecare probă a fost concepută sub formă de model dinamic pentru a-i crește atât gradul de sensibilitate în diferențierea persoanelor examinate cât și puterea de predicție privind eficiența lor în situații concrete. Conținutul probelor psihologice, modul de desfășurare, modalitățile de rezolvare a sarcinilor, dau posibilitatea determinării capacității de muncă sub aspectele: capacitate prosexică (concentrare, mobilitate, distributivitate a atenției, vigilență, rezistență la distragere), operativitate perceptivă, memorie, gândire logică, aprecierea vitezei și evaluarea mișcarii în funcție de viteză,  reactivitate, precizie a mișcărilor, coordonare vizual-motorie, rezistență la oboseală, capacitate de comandă și control, capacitate de mobilizare și perseverare.

Fiecare probă oferă informație detaliată privind randamentul obținut de persoana examinată sub formă de valori brute și informație prelucrată sub formă de valori corelate. Valorile corelate sunt transformate în note standard și raportate la un etalon format din cinci clase normalizate. În urma acestui proces se realizează un profil psihologic.

Sistemul PSISELTEVA este alcătuit din urmatoarele probe psihologice:

 1. Test de atenție concentrată și comutativă „TACC – CMA
 2. Test atenție concentrata și susținută „TACS"
 3. Test memorie topografică "MT"
 4. Test de transfer analogic – gândire logică „ANALOGIE
 5. Test de coordonare ochi-mână „TUD
 6. Test timp reacție stimuli complecși „TRSC”
 7. Test timp reacție de discriminare – vigilență „TRD
 8. Test timp reacție simplu „TRS
 9. Test de coordonare mână-picior, vigilență „RCMV”
 10. Test de rezistență la oboseală și vigilență „ROV
 11. Test de percepție a mișării orizontale și vigilență „PMOV
 12. Test de percepție a mișcării circulare și vigilență „PMCV
 13. Test de reactivitate motorie „RM
 14. Test de vigilență și rezistență la monotonie :VRM
 15. Test de învățare – memorare „TIM
 16. Test de apreciere viteze și distanțe „ADV
 17. Tahisto cu stimuli imagine „TAH
 18. Test de evaluare a capacității de adaptare la stres
 19. Baterie de aptitudini verbale și nonverbale „BIG
 20. Test de raționment abstract „RAT
 21. Test de raționament analitic „RAN 

PROGRAM DE ETALONARE SI COTARE

 • face selecție dupa vârsta, sex și profesie;
 • reprezintă grafic distribuția de frecvență prin poligonul de frecvență și prin histogramă, după un număr de intervale ales;
 • afișază principalii indicatori statistici rezultați prin prelucrarea automată a cotelor brute ale  eșantionului: media aritmetică, modulul, mediana, abaterea standard, dispersia;
 • calculează și reprezintă grafic abaterea standard la stânga și la dreapta precum și gradul de  suprapunere față de curba normală;
 • etalonează și cotează automat în: quartile, decile, centile, 5 clase normalizate, 7 clase normalizate, 9 clase normalizate, 11 clase normalizate.

 


 

Accesorii:

 • interfață port USB;
 • manete;
 • ansamblu pedalier;
 • pupitru mic (4 butoane);
 • pupitru mare (8 butoane);
 • pupitru tahisto (16 butoane).

 


 

Cerințe calculator:

 • Procesor: min Pentium IV – 800 Mhz; memorie RAM: min. 256 MB pentru Win XP sau 512 MB pentru Windows 7;
 • Sistem de operare : Windows.

 

    © 2004 - 2020 RQPlus S.R.L.
Creat de DreamStyler