Producător de sisteme informatizate de examinare psihologică Consultanţă şi colaborare în lucrări de cercetare şi statistică
Home          Produse și servicii          Clienți        Despre noi          Contact

 

 

PRODUSELE ȘI SERVICII

Sistemul de testare și evaluare psihologică
PSIRUTEVA


"PSIRUTEVA" este un sistem informatizat de testare şi evaluare psihologică specializat pe domeniul transporturilor rutiere. Sistemul oferă posibilitatea organizării rapide de baterii de probe care să vizeze direcţionat anumite capacităţi aptitudinal-atitudinale, în functie de scopul examinării (selecţie sau orientare pe anumite tipuri de transporturi).

Probele psihologice au fost construite după principiul similitudinii prin crearea de imagini şi situaţii caracteristice activităţii de conducere auto. Astfel: fiecare probă este concepută sub formă de model dinamic alcătuit din itemi a căror rezolvare solicită funcţii şi procese senzorial-cognitive, mişcări şi operaţii motorii, implicate şi în activitatea de conducere auto; s-au creat situaţii problematice care să inducă stări psihologice - încărcătură emoţională, oboseală nervoasă, anxietate, frustrare - apropiate celor create de situaţiile concrete cu care se confruntă un conducator auto; s-a pus accent pe factorii perturbatori care influienţează în mod direct şi permanent comportamentul unui conducator auto: alternare de stimuli-semnal, apariţie imprevizibilă de semnale, alternare de luminozitate, tempou impus de acţiune.

Dinamismul şi dificultatea sarcinii fiecărei probe crează condiţiile necesare relevării modului specific al individului de a desfăşura o activitate; ca urmare, se obţin informaţii privind echilibrul emoţional şi temperamental, tipul de reactivitate constituţional, comportamentul decizional, atitudinea faţă de risc, gradul de autocontrol. Pentru nuanţarea caracteristicilor de personalitate a fost introdus în sistem un chestionar de personalitate. Fiecare probă oferă atât informaţie detaliată sub formă de valori brute pe baza căreia se pot clarifica nuanţat cauzele psihologice care au dus la un anumit randament cât şi informaţie prelucrată sub formă de indici şi coeficienţi care oferă posibilitatea interpretării datelor corelativ sintetic. Valorile corelate sunt transformate în note standard şi raportate la un etalon valoric alcătuit din cinci clase normalizate. În urma acestui proces se obţine, la finalul examinării psihologice, un profil psihologic grafic care reflectă nivelul de eficienţă operativă şi rezolutivă atins de persoana examinată.

Sistemul PSIRUTEVA este alcătuit din următoarele probe psihologice:

 1. Test atenţie concentrată şi susţinută "TACS-RU"
 2. Test de coordonare mână-picior, vigilenţă "RCMV–RU"
 3. Test timp reacţie de discriminare – vigilenţă "TRD-RU"
 4. Test de rezistenţă la oboseală şi vigilenţă "ROV-RU"
 5. Test timp reacţie stimuli complecşi – timp reacţie la alegere "TRSC-RU"
 6. Test de percepţie a mişcării orizontale şi vigilenţă – proba de circulaţie "PMOV-RU"
 7. Test de transfer analogic – gândire logică "ANALOGIE–RU"
 8. Test atenţie concentrată şi comutativă "TACC–RU"
 9. Test de memorie topografică "MT-RU"
 10. Test de coordonare ochi-mână "TUD-RU"
 11. Test de personalitate 5 factori PF5_RQ
 12. Test timp reacţie simplu "TRS-RU"
 13. Test de invăţare – memorare "TIM-RU"
 14. Test de reactivitate motorie "RM-RU"
 15. Test de vigilenţă şi rezistenţă la monotonie: VRM-RU"
 16. Test percepţie a mişcării circulare şi vigilenţă "PMCV-RU"
 17. Test de reactivitate motorie, atenţie distributivă - proba specială "RCAD-RU"
 18. Test de evaluare a capacităţii de adaptare la stres

 


 

Sistemul de testare și evaluare psihologică
PSISELTEVA

Sistemul PSISELTEVA este o alternativă informatizată de testare şi evaluare psihologică în domeniul psihologiei muncii, securităţii naţionale, selecţiei, orientării şcolare şi profesionale. Sistemul este alcătuit din probe psihologice elaborate  atât pentru activitatea de selecţie şi orientare spre anumite profesii şi locuri de munca cât şi pentru determinarea capacităţilor de integrare şi de menţinere a eficienţei operative şi rezolutive în activităţi profesionale care se desfăşoară în condiţii de risc şi periculozitate.

Sistemul oferă posibilitatea alcătuirii de baterii de probe direcţionate spre anumite categorii de profesii în funcţie de raportul stabilit, în urma analizei locului de muncă, între cerinţe, exigenţe profesionale - capacităţi psihologice necesare.

În construcţia sistemului s-a avut în vedere ca, în majoritatea situaţiilor, acesta să se adreseze unor profesii acţionale. Ca urmare, fiecare probă a fost conceputa sub forma de model dinamic pentru a-i creşte atât gradul de sensibilitate în diferenţierea persoanelor examinate cât şi puterea de predicţie privind eficienţa lor în situaţii concrete. Conţinutul probelor psihologice, modul de desfăşurare, modalităţile de rezolvare a sarcinilor, dau posibilitatea determinării capacităţii de muncă sub aspectele: capacitate prosexică (concentrare, mobilitate, distributivitate a atenţiei, vigilenţă, rezistenţă la distragere), operativitate perceptivă, memorie, gândire logică, aprecierea vitezei şi evaluarea mişcării în funcţie de viteză,  reactivitate, precizie a mişcărilor, coordonare vizual-motorie, rezistenţă la oboseală, capacitate de comandă şi control, capacitate de mobilizare şi perseverare.

Fiecare proba oferă informaţie detaliată privind randamentul obţinut de persoana examinată sub formă de valori brute şi informaţie prelucrată sub formă de valori corelate. Valorile corelate sunt transformate în note standard şi raportate la un etalon format din cinci clase normalizate. În urma acestui proces se realizează un profil psihologic.

Sistemul PSISELTEVA este alcătuit din următoarele probe psihologice:

 1. Test atenţie concentrată şi comutativă "TACC – CMA"
 2. Test atenţie concentrată şi susţinută "TACS"
 3. Test memorie topografică "MT"
 4. Test de transfer analogic – gândire logică "ANALOGIE"
 5. Test de coordonare ochi- mână "TUD"
 6. Test timp reacţie stimuli complecşi "TRSC"
 7. Test timp reacţie de discriminare – vigilenţă "TRD"
 8. Test de rezistenţă la oboseală şi vigilenţă "ROV"
 9. Test de coordonare mână-picior, vigilenţă "RCMV"
 10. Test de percepţie a mişcării orizontale şi vigilenţă "PMOV"
 11. Test de raţionment abstract "RAT"
 12. Chestionar de personalitate 5 factori PF5_RQ
 13. Test timp reacţie simplu "TRS"
 14. Test de percepţie a mişcării circulare şi vigilenţă "PMCV"
 15. Test de reactivitate motorie "RM"
 16. Test de vigilenţă şi rezistenţă la monotonie: VRM"
 17. Test de învăţare – memorare "TIM"
 18. Test de apreciere viteze şi distanţe "ADV"
 19. Test de evaluare a capacităţii de adaptare la stres
 20. Baterie de aptitudini verbale şi nonverbale "BIG"
 21. Test de raţionament analitic "RAN"
 22. Chestionar de interse CI_RQ 

PROGRAM DE ETALONARE ȘI COTARE

 • face selecţie după vârstă, sex şi profesie;
 • reprezintă grafic distribuţia de frecvenţă prin poligonul de frecvenţă şi prin histogramă, după un număr de intervale ales;
 • afişează principalii indicatori statistici rezultaţi prin prelucrarea automată a cotelor brute ale  eşantionului: media aritmetică, modul, mediana, abaterea standard, dispersia;
 • calculează şi reprezintă grafic abaterea standard la stânga şi la dreapta precum şi gradul de  suprapunere faţă de curba normală;
 • etalonează şi cotează automat în: quartile, decile, centile, 5 clase normalizate, 7 clase normalizate, 9 clase normalizate, 11 clase normalizate.

 


 

Accesorii:

 • interfaţă port USB;
 • manete;
 • ansamblu pedalier;
 • pupitru mic (4 butoane);
 • pupitru mare (8 butoane);

 


 

Servicii:

Consultanţă şi colaborare în lucrari de cercetare statistică.

 

    © 2024 RQPlus S.R.L.
Creat de DreamStyler